پلمب هیات مذهبی به دلیل نقض مقررات کرونا/ بازداشت چند متولی و عضو هیات

نظر شما چیست ؟