پرواز جنگنده های روس برفراز ناوشکن آمریکایی در دریای بالتیک

نظر شما چیست ؟