پرسپولیس هم از میناوند شکایت می‌کند

نظر شما چیست ؟