پرسپولیس: شکایت جدید النصر بی‌پایه و اساس است

نظر شما چیست ؟