پرسپولیس: تکرار دیدار برابر سپاهان قانونی نیست

نظر شما چیست ؟