پایان لیگ فوتبال هلند بدون اعلام قهرمان

نظر شما چیست ؟