پامپئو: آمریکا شاهد انتقال راحت قدرت به دولت بایدن خواهد بود

نظر شما چیست ؟