وزیر کشور در تماس با همتای ترکیه ای: ترکیه شهروندان ایرانی بازداشت شده را نیز مشمول ترتیبات خلوت سازی زندان ها قرار دهد

وزیر کشور در تماس با همتای ترکیه ای: ترکیه شهروندان ایرانی بازداشت شده را نیز مشمول ترتیبات خلوت سازی زندان ها قرار دهد

[ad_1]

وزیر کشور در تماس با همتای ترکیه ای: ترکیه شهروندان ایرانی بازداشت شده را نیز مشمول ترتیبات خلوت سازی زندان ها قرار دهد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟