وزیر کشور: آغاز مقدمات کار انتخابات ریاست جمهوری از نظر اجرایی

نظر شما چیست ؟