وزیر ورزش: پرداخت تسهیلات به 28 هزار باشگاه ورزشی از هفته آینده

نظر شما چیست ؟