وزیر صنعت: صادرات مازاد تولید اقلام بهداشتی در دستور کار