وزیر دفاع: وارد بازی و توطئه شیطانی آمریکا نخواهیم شد

نظر شما چیست ؟