وزیر دادگستری آمریکا تقلب در انتخابات را رد کرد

نظر شما چیست ؟