وزیر خارجه امارات: واکسن کرونا زدم(+عکس)

نظر شما چیست ؟