وزیر خارجه آلمان: احتمال بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست بایدن وجود دارد

وزیر خارجه آلمان: احتمال بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست بایدن وجود دارد

[ad_1]

وزیر خارجه آلمان: احتمال بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست بایدن وجود دارد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟