وزیر بهداشت: در اکثر استانها به آستانه مهار کرونا نزدیک شدیم

نظر شما چیست ؟