وزیر آموزش ‌و پرورش: نمی‌خواهیم اعتبار سال تحصیلی را خدشه‌دار کنیم

نظر شما چیست ؟