وزارت علوم: امروز 16 آذر هیچ مراسم رسمی برای روز دانشجو نداریم

نظر شما چیست ؟