وزارت خارجه آمریکا: ایران ادعا می کنند پول کافی ندارد و خواهان برداشته شدن تحریم ها هستند

وزارت خارجه آمریکا: ایران ادعا می کنند پول کافی ندارد و خواهان برداشته شدن تحریم ها هستند

[ad_1]

وزارت خارجه آمریکا: ایران ادعا می کنند پول کافی ندارد و خواهان برداشته شدن تحریم ها هستند

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟