وزارت بهداشت: در صورت مهار نشدن کرونا محدودیت‌ها شدیدتر می‌شود

نظر شما چیست ؟