ورود وسایل نقلیه شخصی با پلاک تهران به دیگر شهرها چقدر جریمه دارد؟

نظر شما چیست ؟