ورود ارتش آلمان به میدان مقابله با موج دوم کرونا

نظر شما چیست ؟