ورودی چهارمحال و بختیاری به روی خوزستانی‌ها بسته شد