واکنش چین به امکان تحریم توسط آمریکا

نظر شما چیست ؟