واکنش پلوسی به اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا

نظر شما چیست ؟