واکنش وزارت خارجه چین به تحریم یک شرکت چینی بخاطر ارتباط با ایران: همکاری ما با ایران مشروع و قانونی است

واکنش وزارت خارجه چین به تحریم یک شرکت چینی بخاطر ارتباط با ایران: همکاری ما با ایران مشروع و قانونی است

[ad_1]

واکنش وزارت خارجه چین به تحریم یک شرکت چینی بخاطر ارتباط با ایران: همکاری ما با ایران مشروع و قانونی است

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟