واکنش علی ربیعی به خبر شلاق خوردن یک کارگر

نظر شما چیست ؟