واکنش شهرداری به قطع درختان حیاط بیمارستان مسیح دانشوری

نظر شما چیست ؟