واکنش سفیر ایران در آذربایجان به پیروزی جو بایدن: ایران را باید یک جو ایمان، یک جو همت و یک جو غیرت بسازد

واکنش سفیر ایران در آذربایجان به پیروزی جو بایدن: ایران را باید یک جو ایمان، یک جو همت و یک جو غیرت بسازد

[ad_1]

واکنش سفیر ایران در آذربایجان به پیروزی جو بایدن: ایران را باید یک جو ایمان، یک جو همت و یک جو غیرت بسازد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟