واکنش سخنگوی شورای نگهبان به تحریم وزیر کشور و فرمانده ناجا

نظر شما چیست ؟