واکسن روسی کرونا ۹۵ درصد موثر اعلام شد

نظر شما چیست ؟