هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

آلومینیوم هیدروکسید که به تیتر برهان انعقادی در تصفیه آب به کارگیری می شود، از واکنش آلومینیوم سولفات و هیدروکسید سدیم حاصل می شود. هیدروکسید سدیم ، ادغام شیمیایی میباشد که در دیرباز اهمیت نام محلول قلیایی از آن یاد می شده و امروزه نیز به تیتر یک عدد محلول اهمیت خواص بازی قادر در اکثری از صنایع مورد استعمال قرار می گیرد. اهمیت این حال، محدودیت در حلالیت همین ماده در حلال های آلی، سبب ساز شده از هم خانواده آن به این معنی که پتاسیم هیدروکسید در هیدرولیز به کارگیری شود. همین ماده میتواند ساختار پروتئینهای بدن را تخریب کرده و باعث نیستی ساختار بدن شود. مصرف همین ترکیب سبب ساز سوزش دهان، مری و معده می شود و در سرانجام موقعیت تهوع، اسهال، خونریزی داخلی، جای جراحت و جراحت مستمر ریه ها و دستگاه گوارش ساخت می شود. در واقع واکنش خنثی شدن اسید ها در حضور این مواد سدیم هیدروکسید + مس سولفات رخ می گیرد. محلول قلیایی کار کشته خیلی غلیظ در دمای محفظه در مدت زمانه خیلی کوتاه اثر تخریبی شدیدی بر روی الیاف پشم نشان نمیدهند بلکه صرفا فلس های پشم را از آن انقطاع می کنند .در دیرباز از این طریق به جهت جدا کردن فلس ها از پشم استفاده می شده است.پس از انجام عملیات پاک سازی بوسیله محلول قلیایی بایستی الیاف را با اسید استیک خنثی کنیم زیرا قلیا باقی باقی‌مانده در الیاف باعث به از میان بردن و تخریب الیاف میشود. از واکنش خنثی شدن اسید-باز در تیتراسیون به کارگیری می شود. مهم این مسئله در کاربرد آن در پیل های سوختی و ذخیره انرژی می باشد. از برخی از این واکنش ها به جهت اسکراب گازهای اسیدی مضر تولید شده در اثر سوختن زغال سنگ مثل SO2 و H2S و جلوگیری از آزادسازی آن ها در اتمسفر به کارگیری می شود. در واکنش سدیم هیدروکسید و کات کبود (سولفات مس)، ماده نهایی هیدروکسید مس خواهد بود. سود پرک دارای نام های کاستیک سودا (NaOH) ماده ای جامد سفید رنگ و به فرم پرک یا این که پولک می باشد. هم اکنون اگر فلز مس باشد رنگ رسوب آبی خواهد بود، در آهن (ll) رسوب سبز رنگ و در آهن (lll) رسوب زرد رنگ مایل به قهوه ای تشکیل می شود. اهمیت همین حال، آهن در دماهای بالا، به طور گرماگیر حساس آهن واکنش می دهد و اکسید آهن، گاز هیدروژن و فلز سدیم ایجاد می کند.

نظر شما چیست ؟