هوای آلوده خطر زوال عقل را افزایش می دهد

نظر شما چیست ؟