هنر طلاکاران ایران در سه‌‌هزار سال پیش / نقش حیات بر جام‌های زرین

هنر طلاکاران ایران در سه‌‌هزار سال پیش / نقش حیات بر جام‌های زرین

هنر طلاکاران ایران در سه‌‌هزار سال پیش / نقش حیات بر جام‌های زرین

[ad_1]

جام‌های مارلیک، قسمت اول از مجموعه تاریخی جدید «عصر ایران» به‌نام «ایران به روایت آثار» است. قسمت دوم آن درباره بخشی دیگر از تاریخ ایران را سه‌شنبه ببینید.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟