هنری که با مغولان پایان یافت (فیلم)

هنری که با مغولان پایان یافت (فیلم)

هنری که با مغولان پایان یافت (فیلم)

[ad_1]

ایران بعد از حمله اعراب توانسته بود دوباره در هنر و فرهنگ بدرخشد. اما چند قرن بعد، یک هجوم دیگر همه‌چیز را نابود کرد؛ مغول‌ها.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟