همتی: برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌های خرد

نظر شما چیست ؟