هلکت ردآی 2021؛ بهترین نسخه چارجر با چشمان قرمز! (+عکس)

هلکت ردآی 2021؛ بهترین نسخه چارجر با چشمان قرمز! (+عکس)

هلکت ردآی 2021؛ بهترین نسخه چارجر با چشمان قرمز! (+عکس)

[ad_1]

آمار مصرف سوخت برای این چارجر 2090 کیلوگرمی برابر است با 19.6 لیتر در شهر، 11.2 لیتر در بزرگراه و 15.6 لیتر در حالت ترکیبی.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟