هشدار قرمز هواشناسی نسبت به رگبار باران در بیشتر استان‌ها

نظر شما چیست ؟