هشدار بارش سنگین برف در ارتفاعات مازندران

نظر شما چیست ؟