هشدار استاد دانشگاه: نظام نظارتی جنگل فروپاشیده است

هشدار استاد دانشگاه: نظام نظارتی جنگل فروپاشیده است

[ad_1]

یکبار باید به دنبال این جواب این سوالات باشیم چقدر مصرف چوب داریم، چقدر زراعت و محصولات باغی و روستایی و چقدر واردات داریم در صورت جواب به این سوالات میزان قاچاق هم مشخص می شود.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟