هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده باید مهم توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اساسی اعتنا به موضوعاتی زیرا ارتقا توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء شتاب و اقتدار اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می‌گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید این گزینه یکی از از موردها اضطراری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل سخت و مستضعف به علم منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا می‌رود و اشخاص بضاعت و توان خرید یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که نصب همین قطعه باعث بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اساسی شتاب و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ایجاد این قطعه حیاتی دارد، روزگار و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث جنس و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی کلیدی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام همین اتفاق اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، فراوان پرسرعت و آسانتر هست و همین موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.

نظر شما چیست ؟