نیسان میکرا؛ یکی از ارزانترین های بازار جهانی با امکانات روز (+عکس)

نیسان میکرا؛ یکی از ارزانترین های بازار جهانی با امکانات روز (+عکس)

نیسان میکرا؛ یکی از ارزانترین های بازار جهانی با امکانات روز (+عکس)

[ad_1]

خودروی طی 13 ثانیه از حالت توقف به سرعت 100 کیلومتر برساعت می رسد. بیشینه سرعت نیز برابر با 177 کیلومتر برساعت محاسبه شده است.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟