نیروهای حفتر مناطق مسکونی طرابلس را هدف قرار دادند

نظر شما چیست ؟