نگرانی پزشکان از نوع وخیم‌ترِ کرونا در ابتلای مجدد

نظر شما چیست ؟