نوع سوم الکترود جوشکاری اکسیدی میباشد

نوع سوم الکترود جوشکاری اکسیدی میباشد

برداشتن سرباره حاصل از همین پوشش سخت بوده و الکترود حاوی این پوشش قابلیت و امکان جوشکاری با هر دو جریان متناوب و مستقیم را دارد. الکترود حاوی این پوشش تهی دست بسته بندی منحصر به فرد بوده، میبایست پیش از مصرف پایین بازپخت قرار گیرد و هم قابلیت جوشکاری کلیدی هر دو جریان های متناوب و مستقیم را دارد. در همین گونه الکترودها کلیدی این که پوشش های سنگین وجود دارد ولی می توان جوشکاری را فارغ از ایجاد سرباره انجام یک جوش یکنواخت و زیبا اساسی آن انجام می شود. فلاکسی الکترودهای ناچیز هیدروژن، مهم مقادیر بسیار پاره ای هیدروژن هست و از آن برای فولادهای پرکربن استعمال میگردد. این پوشش از یک طرف مقداری از پایداری قوس الکتریکی کاسته و از سوی دیگر موجب ازدیاد رخنه جوش میگردد. فلاکس در الکترودهای ناچیز هیدروژن دارای مقادیر بسیار مقداری از هیدروژن می باشد به همین عامل از آن برای فولادهای پر کربن الکترود استیل لپ تاپ به کار گیری می کنند. سرباره همین الکترودها نیز به نسبت قطور میباشد بنابراین کاربرد محدودتری دارد! یکی از از گونه های متداول پوشش الکترود، پوشش سلولزی است. در ادامه این مطلب به معرفی گونه های سیم های جوش و کاربرد آن‌ها پرداخته ایم. جوش ذیل پودری از جوشهای صنعتی میباشد که به جهت فولادهای کمکربن حاوی منگنز و فولادهای اندک آلیاژ به فعالیت میرود. این جوشکاری همراه کلیدی گاز Co2 و بقیه مخلوط گازها مثل آرگون برای جوشکاری بنا فلزی و صنعت های پایپینگ، خطوط لوله و صنعت اتومبیل فراوان مناسب است. سیم جوش Co2 به جهت جوشکاری سریع ماشینی که هم یکنواختی قابل قبولی دارد و نیز نفوذ پذیری آن بالاست استفاده می شود. الکترودهای جوشکاری چسبنده سرعت بالا اصلی پوشش فلاکس فراوان سنگین بر بر روی سیم و نرخ رسوب گذاری بسیار پر سرعت هستند. در جوش تحت پودری از سیم جوش فولادی اهمیت پوشش مس کافی استفاده میشود. الکترود با پوشش سلولزی: بخش اکثر پوشش این گونه از الکترودها از سلولز ساخته شده است. از مهمترین گونه های پوشش الکترود، پوشش قلیایی است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی الکترود استیل دیجی کالا وب تارنما خویش باشید.

نظر شما چیست ؟