نوبخت: قیمت سوخت و انرژی در سال ۱۴۰۰ گران نمی شود (فیلم)

نظر شما چیست ؟