نوبت تخم مرغ شد؟/ شانه ای ۴۰ هزار تومان

نظر شما چیست ؟