نماینده مجلس: اراده خدا بر این تعلق گرفت که میکروبی به نام ترامپ از سر دنیا کم شود

نماینده مجلس: اراده خدا بر این تعلق گرفت که میکروبی به نام ترامپ از سر دنیا کم شود

[ad_1]

نماینده مجلس: اراده خدا بر این تعلق گرفت که میکروبی به نام ترامپ از سر دنیا کم شود

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟