نقش جاودان خاک / هنر ابوزید با مغولان پایان یافت (فیلم)

نظر شما چیست ؟