نظامنامه و ضوابط طراحی هتل

نظامنامه و ضوابط طراحی هتل

سه گرداب افقی باعث تولید حفره ها در داخل ساختمان شده و طراحی داخلی چشمگیر هتل را تعریف‌و‌تمجید می کنند. میهمانان می توانند امانات خود را به پذیرش تحویل و رسید ضوابط طراحی هتل آپارتمان pdf اخذ کنند. حداقل وضعیت لازم به جهت درجهبندی یک هتل در یک عدد از سطح ها درجات ، دارا بودن سطحی از سرویس ها و تسهیلات است که میبایست در آن واحد به میهمانان عرضه شود. ایجاد کاربری ۲۴ ساعته، تعدادی گانگی فعالیتها و پیچیدگی فضاهایی که ممکن است به طور همزمان یکسری نقش را داشته باشند در طراحی هتل ها تمهیداتی را میطلبد که یک عدد از مهمترین آن‌ها نورپردازی است. یک عدد از ترندهای روز در طراحی نمای بیرونی منحصر به فرد به فرد است. در طراحی نمای هتل، فاکتورهایی مثل حالت اقلیمی، هویت، سنت، فرهنگ، تاریخ، قدمت و حتی محفظه زیست نقش دارند و هر چه در طراحی نمای بیرونی هتل، این مورد ها عمده در حیث گرفته شود، عاقبت مطلوبتری به دست خواهد آمد. طراحی هتل فارغ از در حیث گرفتن فضاهای ورزشی ارزشی ندارد. پس از طراحی نما، نوبت به طراحی فضای سبز و عمومی میرسد که همین مسئله نیز از دارای بالایی برخوردار است. ممکن میباشد هتل کوچک و یا متوسط باشد ، مثلاً ۲۰ اتاق خواب ، احتمالاً حیاتی محوطهی عمومی محدود ولی اهمیت اتاق خوابهایی بهتر و راحتتر از هتلهای یک ستاره. این مکان ها در واقع یک هتل ریز می باشد که از قریه تا صد اتاق تشکیل شده و غالبا در یک ساختمانی که تغییر کاربری یافته قرار دارد. در هتلهای چهار ستاره دستکم کسب امتیاز ۷ برای هر مورد الزامی است و دست‌کم متوسط جمع امتیازات در همین سطح از جايگاه نباید کاهش از ۸ باشد. دست‌کم به دست آوردن امتیاز ۹ برای هر مورد الزامی است. در هتلهای سه ستاره دست‌کم به دست آوردن امتیاز ۵ برای هر گزینه الزامی میباشد و دستکم میانگین جمع امتیازات در همین تراز از جايگاه نباید کمتر از ۶ باشد. دست کم کسب امتیاز یک به جهت هر آیتم الزامی میباشد و دستکم متوسط جمع امتیازات در این مرحله از سکو نباید کمتر از ۲ باشد. اما خدمات موجود در هتلها و تراز کیفی آن‌ها مخصوص به همین استانداردها نمیباشد و اینگونه واحدها می توانند استاندارد میزان مرغوب بودن سرویس ها خود را فراتر از همین استانداردها انتخاب نمایند. در بررسی امتیازات ، در جمع امتیازات داده شده می بایست نسبت تحت رعایت گردد. همهی هتلها باید مقررات الزامی را رعایت کنند. پرسنل در ارائه سرویس ها حرفهای عمل می کنند. هر یکسری که بسیاری بر این باورند که می بایست بتوانند تسهیلات متمایزی را ارائه کنند. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان عمده در آیتم استاندارد طراحی هتل 5 ستاره لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

نظر شما چیست ؟